Voor het delen van een investeringsmogelijkheid of andere communicatie verzoeken we u onderstaand email adres te gebruiken.


Onder ‘voor wie’ vindt u meer informatie over onze aanpak en investeringscriteria.


Een investeringsmogelijkheid (idealiter in de vorm van een business plan / pitch deck) bevat, zoveel mogelijk onderbouwd met cijfers:


  • Op te lossen probleem, mogelijke en doelmarkt
  • Oplossing en toegevoegde waarde voor klant
  • Unieke technologie en IP positie
  • Team dat dit mogelijk maakt en relevante partners
  • Onderscheidend vermogen (concurrentie)
  • Business model en marktbenadering
  • Huidige status ontwikkeling en tractie, technologie en sales plannen
  • Financieel (maandelijks cash) plan en benodigde funding
  • Huidige en beoogde financierings- en bestuursstructuur

Met een dergelijke duidelijke onderbouwing kunnen we sneller en gerichter terug komen met feedback, bij voorbaat dank.navus@lely.com Cornelis van der Lelylaan 2 · 3147PB Maassluis · Nederland