Onze aanpak is hands-on en pragmatisch.

Navus Ventures, opgericht in 2013, is een investeringsfonds dat gelieerd is aan Lely (Farming Innovators). Navus Ventures heeft als doel bedrijven te helpen in hun groei naar succesvolle leidende marktspelers in hun sector. Door de nauwe banden met Lely kan Navus putten uit een grote hoeveelheid kennis en ervaring variërend van productontwikkeling tot en met commerciële markt introducties.


De focus van Navus Ventures is niet sector gebonden, onze investeringen zijn verspreid over verschillende industrieën. De bedrijven waarin we investeren moeten zich onderscheiden in de markt (geen volgers). Om op termijn concurrerend te blijven zien wij High Tech en/of Sustainable als een belangrijke eigenschap. Navus Ventures investeert in zowel startende als groei ondernemingen.


Navus Ventures is een open end fonds. Op termijn willen we onze belangen in de bedrijven wel weer overdragen, echter hier stellen we geen strikte tijdslijn voor. Ons doel is om voor onze participaties een optimale waardevermeerdering te creëren.


Onze aanpak is hands-on en pragmatisch, als onafhankelijk fonds kunnen we goed inspelen op veranderende situatie en snel schakelen. Het begeleiden van onze investeringen doen vanuit een rol als actieve aandeelhouder met korte lijnen naar het management.