Navus Ventures investeert in bedrijven
in verschillende levensfases:

Validatie
Vroege starter
(proof of concept fase)
Build & Launch
Late starter
(eerste leveringen aan klanten)
Growth
Reeds stabiele verkopen
(uitbreiding van positie in de markt)
Ondernemingen en hun ondernemers waar we graag mee in contact komen voldoen aan:
  • De aspecten “High Tech” en/of “Sustainable” zijn van toepassing
  • Geen “me too” bedrijf, onderscheid door innovatie
  • Aanwezigheid of toekomstige mogelijkheid voor Intellectueel Eigendom
    (niet noodzakelijk in de vorm van octrooi)
  • Oprichters zijn (nog) betrokken bij het bedrijf
  • Behoefte aan “smart money”. Er is meer nodig dan alleen geld